M E L I CH A R O V O   V L A S T I V Ě D N É   M U Z E U M  V   U N H O Š T I
pazourková dýka
  Dr. Beneše 1, 273 51 Unhošť, tel.: 312 698 683, 702 008 908, e-mail: muzeum@muunhost.cz, infocentrum@muunhost.cz
 

Melicharovo vlastivědné muzeum sídlí v budově bývalé radnice čp.1. Jeho sbírkový fond je tvořen archeologickými nálezy z Unhoště a přilehlého regionu, cechovními památkami a předměty k dějinám řemesel, dějinám literatury a divadla, sbírkou obrazů regionálních umělců nebo dokumenty k dějinám města. V prvním patře budovy naleznete malou vlastivědnou expozici, prostory v přízemí slouží jako galerie pro pořádání výstav. Probíhají zde přednášky pro školy i veřejnost a v budově se nachází Informační centrum města Unhoště - nabídku nových suvenýrů pro rok 2018 si můžete prohlédnout zde ->.


AKTUALNĚ V MUZEU - Červenec 2018:

VÝSTAVA Kvarteto 267
19. 7. - 25. 8. 2018
Srdečně vás zveme na výstavu kresleného humoru. Vernisáž 19. 7. 2018 od 18:00 v přízemí muzea.

MINIVÝSTAVA PRAVĚK 28. 6. - 25. 7. 2018
Výstava vznikla jako reakce dětí na Dětský den v pravěku, který proběhl na ZŠ v Komenského ulici 1. 6. 2018.


 

 

AKTUALIZOVÁNO: 17.2. 2016, e-mail to webmaster, © Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti